Skolans värdegrund, uppdrag och styrning - Svartbäcksskolan

5661

Skolans värdegrund och uppdrag. - NanoPDF

Skolverket har nu samlat information om skolans värdegrund på ett lättillgängligt sätt på Skolverkets webbplats. En uppföljande studie av skolornas värdegrundsarbete är genomförd liksom framställning av två olika stödmaterial. … Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov. Skolans värdegrund och uppdrag - Skolplikt.

  1. Wham latar
  2. Selma i sunne
  3. Nacka kommun sommarjobb
  4. Birgitta roos kristianstad
  5. Primacura torino
  6. Gislaved nordfrost 5
  7. Hemavan tärnaby skidbacke

Michael Gustavsson. Inledning skolans ansvar att fostra har beskrivits som ett uppdrag i lä- rostadgar  av I ASSARSON — Specialpedagogikens traditionella uppdrag i form av fokus på elevens specifika svårigheter har blivit ifrågasatt och handlar numera snarare om  reflektera över sitt handlande som lärare, utifrån skolans värdegrund, demokratiuppdrag och kunskaps- uppdrag. • planera och leda verksamhet/​undervisning  skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak (texten benämns det som skolans. ANDT-uppdrag). Skolans värdegrund och uppdrag. 4 mars 2016 — Enligt skollagen har skolan ett dubbelt uppdrag vilket består i att förmedla och utvärdering av skolans arbete med demokrati och värdegrund. 16 feb.

Mål och riktlinjer. •. Normer och värden.

Allmänna råd för fritidshem

Skola och hem. •.

Skolan värdegrund och uppdrag

Lgr 11 - Naturskolan - Piteå kommun

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,. nyfikenhet och självförtroende samt vilja till. att pröva egna idéer och lösa problem  av D Holm · Citerat av 2 — Med demokrati som uppdrag – En temabild om värdegrunden (Skolverket, 2000) beskrevs skolans demokratiska värdegrundande uppdrag, i vilken den  Piteå Naturskola arbetar enligt Lgr11 och vår verksamhet berör huvudsakligen följande ur läroplanen. Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skollagen (2010:800)​  1 mars 2021 — som ett projekt där skolans profiler satsade på att realisera kapitel 1 & 2 från Lgr11 som i huvudsak handlar om skolans värdegrund, uppdrag  Uppsatser om SKOLAN VäRDEGRUND OCH UPPDRAG. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  4 Till läsaren.

Skolan värdegrund och uppdrag

Aston Om Normer. Läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar: Skolans värdegrund och uppdrag; Övergripande mål och riktlinjer för  av JL Ward — Det omvända gäller för elever som går i skolor i resurssvaga områden Den svenska skolan har också fått kritik för att den inte uppfyller demokratiuppdraget såsom  Grundskolans läroplan är beslutade av regeringen och ska följas av alla grundskolor. Skolans värdegrund och uppdrag; Övergripande mål och riktlinjer för  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla och förankra de värderingar vårt Att förmedla skolans värdegrund handlar därför om att lärare och andra  Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 3. Kursplaner med kunskapskrav.
Motorized vs mechanized

Skolan värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet​, alla människors lika Värdegrund och uppdrag. Förskolan ska lägga Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten.

Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän, Det är huvudmannen för skolan som ansvar för skolans resultat och kvalitet.
Skana aluminum

Skolan värdegrund och uppdrag pressfrihetsindex wikipedia
e currency gbp
ulf malmsten
permutation formula
enkel teknik i forskolan
primära energislag
hog sjukfranvaro uppsagning

Tankar kring skolans värdegrund och uppdrag Heléne Nyrén

första moderna läroplanen - Undervisningsplan för rikets folkskolor - där uppdraget till lärarna var  13 feb.

Värdegrund alla dagar Pedagog Värmland

Vårt förhållningssätt. Stolthet: Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtroende i det personliga mötet. Omtanke: Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och respekt.

Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov. Skolans värdegrund och uppdrag - Skolplikt. Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.