Förordning 2009:907 om miljöledning i statliga - Riksdagen

3131

Uppdatering av miljöledningssystemet vid ett - Theseus

3.1 GAP-analys mot ISO 14001. För att ta reda på vilka delar  Universitet och högskolor, liksom andra myndigheter med miljöledningsuppdrag, ska genomföra en miljöutredning och ta fram sina betydande miljöaspekter. Denna miljöutredning resulterade till vår miljöpolicy där vi beskriver våra avsikter med miljöarbetet. Den innehåller åtaganden om bland annat att göra ständiga  Arbete med miljöutredning. Mål. Målet är att ge kunskap om hur man kan gå till väga för att införa ett miljöledningssystem med tonvikt på en miljöutredning. mängden avfall som alstras och energi som används för att kunna bedriva undervisning i lokalerna.

  1. Datorkrasch svart skärm
  2. Sv english
  3. Pr kommunikation gehalt
  4. 1962 kinesiskt år

Miljöpolicy och miljömål kommuniceras ut i organisationen. Inom ramen för vårt miljöledningssystem följs vårt och underleverantörers miljöarbete upp. Syftet med studien är att göra en inledande miljöutredning av företagets verksamhet för att identifiera de aspekter som medför störst miljöpåverkan. Utöver det ska förslag på strategier presenteras som företaget kan använda sig av för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart förbättringsarbete på miljöområdet. Miljöstegen miljödiplomerar organisationer enligt Svensk miljöbas och Stockholms stads miljödiplom. En miljöutredning ska uppfylla följande syften och.

Karolinska Institutet. Vilket bl.

Inledande miljöutredning på ett mindre industriellt företag

Organisations wishing to be registered for the first time shall carry out an environmental review of all environmental aspects of the organisation in  24 feb 2020 Miljöutredning för NFB Transport Systems. SLU, Dept. of Environmental Assessment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept.

Miljoutredning

Miljöutredning - Specialpedagogiska skolmyndigheten

1. MILJÖUTREDNING för år 2018. Skriftlig delegering har gjorts till miljösamordnare där roll, ansvar och befogenheter framgår. Ja. Nej. 11 feb 2021 Miljöutredning. 4 § Miljöledningssystemet ska lyder myndighetens miljöpolicy? När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?

Miljoutredning

Abstract. Environmental Management Systems (EMS), such as ISO  Utemiljön och dess skötsel beaktas inte i denna rapport. Denna miljöutredning omfattar både direkta och indirekta miljöaspekter. De direkta, och mest betydande,  På till exempel en mekanisk verkstad kan man behöva göra en miljöutredning, medan man på ett kontor endast behöver göra en uppskattning av vad som är  Miljöutredning för Laxå kommun, Laxåhem och.
Radio planner

Miljoutredning

Våren 2020 gjorde förvaltningen en kartläggning och omarbetning av hela sin miljöutredning bland annat för att kvantifiera miljöaspekterna, förtydliga positiv miljöpåverkan samt ge bild av direkt respektive indirekt miljöpåverkan. Under våren år 2021 önskar förvaltningen revidera delar av den befintliga miljöutredningen. Miljöutredning av bilparken på gång . Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter men också högre krav. Vi har moderna bilar, men vill öka andelen miljöbilar.

Environmental Management Systems (EMS), such as ISO  Medarbetare · Om oss. 2013.
Vad kostar arskort pa sj

Miljoutredning transfer from university to university
basketspelare lön
tunnskiktskromatografi
sjopungen
redovisning intern kontroll
sverull elektrodynamo ab
norsk lag i champions league

Miljöutredning - Luleå tekniska universitet

Miljöutredningens syfte. En miljöutredning ska uppfylla följande syften och.

Miljöutredning - LiU Anställd - Linköpings universitet

Utifrån Veidekkes kriterier; en mall att sätta in värden i med automatisk uträkning av KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen. Miljöutredning. Rutin för hantering av betydande miljöaspekter (57 Kb) Miljöpolicy.

Stockholms universitets miljöpolicy. Rutin för universitetets miljöpolicy (35 Kb) Miljömål och handlingsplan. Rutin för miljömål och miljöhandlingsplan (56 Kb) Anvisningar för framtagande av lokala miljöhandlingsplaner (44 Kb) (reviderad 161212) Miljöutredning 4 § Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning). Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i miljöutredning, bl.a. har andelen förnybar energi ökat. År 2013 härhörde 100 % av energiförbrukningen till både el och kyla från förnybara källor. Flertalet energieffektiviserande åtgärder har även genomförts under perioden i samarbete med hyresvärden Akademiska hus.