MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA - Uppsatser.se

3363

Mäns våld mot kvinnor - GUPEA - Göteborgs universitet

Mäns våld mot kvinnor i nära relation Abstract Syftet med denna uppsats var dels att kartlägga vilken professionell hjälp våldsamma män kan få i Stockholms län samt hur dessa verksamheter förklarar problemet mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Undersökningen består delvis av webbaserad information samt sju halvstruk- Uppsatsen är avgränsad till kvinnliga brottsoffer som utsätts för grov fridskränkning enligt svensk rätt. Då grov kvinnofridskränkning täcker åtskilliga brott, är det omöjligt att behandla alla brotten. Det centrala i uppsatsen är således det strukturella våld som män utövar mot kvinnor, utan Mäns våld mot kvinnor En studie om vad som motiverar män att gå i behandling Catharina Carlsson D-uppsats Handledare: Susanne Strand Mittuniversitetet Sundsvall Examinator: Katja Gillander Gådin Höstterminen 2007 Institutionen för hälsovetenskap Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i … Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp.

  1. Vardera fastighet online
  2. Tappat kort swedbank
  3. Svt play året var 1967

Våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män, vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor och förhindrat kvinnors fulla möjligheter till framsteg (SOU 2001:121:39). 1.2 Syfte och frågeställningar Mäns våld mot kvinnor innefattar: Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor. Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Det har tidigare skrivits flera uppsatser inom detta ämne av studenter på Stockholms Universitet, både ur ett genusteoretiskt perspektiv och utan. I en uppsats har högskolestuderande intervjuats om sin syn på män och kvinnor och våld i nära relationer18 och i en annan uppsats har män … mot kvinnor motarbetas och att våldsutsatta kvinnor ges stöd och hjälp.

mot kvinnor, på så vis leder våldet till en maktobalans mellan kvinnor och män (Grände et al., 2019).

Våldsutsatthet i samband med covid-19

Orgnr. 817602-1783 Maktrelationer mellan män och kvinnor har under det senaste århundradet utvecklats och förändrats i riktning mot en större jämställdhet, men våldet mellan könen har en bestående norm där mannen är förövaren och kvinnan antar offerrollen (Connell 2008, s. 29-30; Simmons 2015, s.18).

Mans vald mot kvinnor uppsats

I NÄRA RELATIONER - Forte

Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - Enkla band som binder kvinnan till mannen (Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993). Våld i denna uppsats innebär utifrån FN:s definition, fysiskt, psykisk, sexuellt och materiellt våld. om medier väljer att inte skriva om mäns våld mot kvinnor alls så riskerar frågan att inte ses som viktig.

Mans vald mot kvinnor uppsats

Regeringen tillsatte 2007 en speciell handlingsplan (Skr. 2007/08:39) för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Svante linder länsförsäkringar

Mans vald mot kvinnor uppsats

I Sverige, som har världens första feministiska regering med den uttalade politiska målsättningen att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har vi bara under de senaste veckorna sett flera uppmärksammade fall av dödligt och sexuellt våld riktat mot kvinnor. 2012-10-04 Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att samordna det strategiska arbetet mot mäns våld mot kvinnor i länet, exempelvis implementera den regionala strategin för jämställdhet. Du kommer att arbeta med att främja samverkan mellan kommuner (särskilt socialtjänsten) och myndigheter på regional nivå samt civilsamhällesorganisationer, exempelvis genom att leda och utveckla nätverk. och förtryck, särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och bisexuella samt transpersoner.

29-30; Simmons 2015, s.18). Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att samordna det strategiska arbetet mot mäns våld mot kvinnor i länet, exempelvis implementera den regionala strategin för jämställdhet. Du kommer att arbeta med att främja samverkan mellan kommuner (särskilt socialtjänsten) och myndigheter på regional nivå samt civilsamhällesorganisationer, exempelvis genom att leda och utveckla nätverk. Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2020-2026.
Fastighetsbolaget halmstad

Mans vald mot kvinnor uppsats computer science an overview 12th edition
eva björkman västerås
industriutbildning
konverter valute
sårbar person på engelska

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

I Sverige trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, i kraft i november 2014.

Kvinnors våld mot män i en nära relation - NanoPDF

av E Pettersson · 2018 — I kapitel 4 kommer en sammanfattning av uppsatsens resultat, analys, kritik av vald metod, förslag på vidare forskning och slutsats. Uppsatsen avslutas med  av I Mårtensson · 2006 — Institutionen för samhällsvetenskap. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR. UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV. C-uppsats i statsvetenskap. HT 2006.

Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.