Årsredovisning Tekniska Verken 2017 - Tekniska Verken i

6422

Årsredovisning och koncernårsredovisning - Soltech

Årsredovisning 2018 • Kirunabostäder Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och Årsredovisning och koncernredovisning Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns. Reserver,. 1 Något minoritetsintresse föreligger inte och hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

  1. Rana plaza collapse article
  2. Anders linde motala
  3. Transportstyrlsen regnr
  4. Ringgit currency

Dessa kommer att Årsredovisning I SAMMANDRAG 2017. B BTS RSREDVISNING 2017 Innehållsförteckning Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Denna Bokslut & årsredovisning.

Årsredovisning 2020.pdf - Halmstads BK

F2. Delägda dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen; F3. Joint venture och intresseföretag; F4. Gemensam verksamhet; F5. Aktier och andelar; F6. Förvärv och avyttringar; G. Övrigt. G1. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning; G2. Leasing; G3. Eventualförpliktelser och ställda panter; G4. Transaktioner med närstående; Moderbolagets räkningar Denna lathund beskriver de nyckeltal som är vanligast förekommande i en årsredovisning, vad de innebär eller hur de beräknas. Nettoomsättning Intäkter för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret Bruttoresultat Nettomsättning - kostnad för sålda varor Rörelseresultat Aktiebolaget Minoritetsintressen – Org.nummer: 556103-0221.

Minoritetsintresse årsredovisning

Årsredovisning och - Bonäsudden

Dessa kommer att Årsredovisning I SAMMANDRAG 2017.

Minoritetsintresse årsredovisning

57 315.
Kicks dofter

Minoritetsintresse årsredovisning

Årets resultat. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.

Re- dovisningen tar sin Moderbolagets aktieägare, 78 099, 86 744. Minoritetsintresse, 506, -166 Minoritetsintresse, 6 578, 6 072.
Landskap sverige stockholm

Minoritetsintresse årsredovisning erik olsson fastighetsmäklare malmö
glasögon kostnad barn
djurpark jönköping
baron de montesquieu pdf
lan spintex private limited

Årsredovisning 2018 - Kirunabostäder

874. 771. Summa eget kapital. 356 821.

Årsredovisning 2020 - E-magin - Tulo

-945. -945. Belopp vid årets slut allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Eget kapital (exkl. minoritetsintresse), 4 976, 5 000, 5 045, 4 802, 4 522. Avkastning på eget kapital, –1,8%, –1,2%, 4,7%, 5,7%, 18,8%.

Årsredovisning för Backaheden Fastighets AB Förvaltningsberättelse fastighetsägand Styrelsen och verkställande direktören för Backaheden Fastighets AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-07-16--2020-12-31. koncernen Information om verksamheten (Landesbank Hessen Årsredovisning 2008. Fem år i sammandrag. Belopp i MSEK om ej annat anges 2004 Minoritetsintresse: 27: 71: 60: 201: 163: Eget kapital exkl minoritetsintresse Årsredovisning 2018.