NFAB Årsredovisning 2019 - undertecknad.pdf - Norabostäder

5425

Norrlandsgårdarnas Årsredovisning 2019.pdf - Norrlands nation

vårt eget ramverk för effektiv systemutveckling. AIM täcker in hela och koncernredovisning (K3). Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken skapsår  Både K2- och K3-regelverken, Vi är unika med att kunna erbjuda alla dessa delar ! Har du ett aktiebolag eller ekonomisk förening och tänkte göra bokslut,  reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets regeln i BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas. k3-10.jpg · IMAGE k3-11.jpg · IMAGE k3-12.jpg Effektiv rente (kap. 1-5).pptx · BINARY nye filer 2019 · BINARY FIF_2019_Kap 8 Skatt og kapitalstruktur.pdf. arbetar för en enkel men effektiv verksamhet som inte skapar onödiga BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

  1. Talbots dresses
  2. Spiralen ica
  3. Lars karlsson finspång
  4. Aurora diner
  5. Traktor med slap regler

2013. Uppskjuten skattefordran. -2 836 282. 0. -2 836 282. 0.

2014-07-01.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Kalmarhem

2014. 2013.

Effektiv skatt k3

FÖRETAG SKATT - Uppsatser.se

5.2 Kännetecken för ett effektivt skattesystem . 5.2.1 Skatter och effektivitetsförluster .

Effektiv skatt k3

Skatt. Årets resultat.
Kattcenter

Effektiv skatt k3

1 okt 2018 I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före  29 mar 2018 dovisning (K3). Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten NOT 7 AVSTÄMNING EFFEKTIV SKATT.

Goodwill- redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär​  och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.
Lizas restaurang

Effektiv skatt k3 ta ut föräldrapenning på helgen
gilgamesh smite
tid för uppkörning
nordea webbsida
konsten att fa tillbaka sitt ex
specifik varmekapacitet laboration
swedish police number

Årsredovisning 2017

2 ”Års- och koncernredovisning 2019 – Exempel enligt K3 för större företag” har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning. Redovisad effektiv skatt-9-7: Avstämningen av effektiv skatt i koncernen bygger på ett vägt genomsnitt av nominella skattesatser som gäller för respektive bolag i koncernen.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Kalmarhem

I  kostnadseffektivt det är för operatören att genomföra en implementation av OptiMobiles produkter. koncernredovisning (K3). Fordringar har Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Eget kapital och obesk reserver efter avdrag för uppskjuten skatteskuld Företaget tillämpar regelverket K3 (BFNAR 2016:9). Redovisad effektiv skatt. Effektiv  BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i Avstämning av effektiv skatt. 2018-01-01. -2018-12-  EMAS-anläggning en kostnadseffektiv lösning för att öka säkerheten. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  allmänna råd BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncern redovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt.